सौन्दर्य

सौन्दर्यको कुरा : घरेलु विधिबाट यसरी गर्न सकिन्छ स्क्रब

सौन्दर्यको कुरा : घरेलु विधिबाट यसरी गर्न सकिन्छ स्क्रब

छालामा जमेको मैला हटाउन एवं रोम छिद्र खुलाउनका लागि स्क्रब गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका...