अर्थ-वार्ता

यो बजेटमा मेरै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ

यो बजेटमा मेरै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ

मुलुकले ०४८ सालमा अवलम्वन गरेको उदार अर्थात खुल्ला बजार नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ...