रोजगार

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरवाही

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरवाही

२६ फागुन, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा कमिसनको खेलका कारण लापरवाही...