सूचना प्रविधि -समाचार

पन्ध्र वर्षभित्र अर्को पृथ्वी पत्ता लाग्ने

पन्ध्र वर्षभित्र अर्को पृथ्वी पत्ता लाग्ने

खगोलविदहरुले हालै मानव बसोबास योग्य रहेका थप ८ वटा ग्रह पत्ता लागेको दाबी गरेका...