कभर स्टोरी

हेलिकोप्टर प्यारेन्टिङः आफ्नो बच्चाका खातिर खराब अभिभावक पो बन्नुभयो कि ?

हेलिकोप्टर प्यारेन्टिङः आफ्नो बच्चाका खातिर खराब अभिभावक पो बन्नुभयो कि ?

जब तपाई सानो हुनुहुन्थ्यो, तब विद्यालयमा अक्सर सुन्नुहुन्थ्यो, ‘राम्रो वा असल बच्चा कस्तो हुन्छ...