विजनेश -विचार

मर्जरमा जाँदा साना संस्थालाई पर्याप्त सम्मान दिनुपर्छ

मर्जरमा जाँदा साना संस्थालाई पर्याप्त सम्मान दिनुपर्छ

अर्थमन्त्रीको चाहनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि वाध्य पार्न थालेपछि नेपालको सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र...