मनोरन्जन

‘कथाले छोयो भने नेपाली सिनेमा खेल्छु’ : आमिर खान

‘कथाले छोयो भने नेपाली सिनेमा खेल्छु’ : आमिर खान

नेपालमा रहेका नायक आमिर खानले आफ्नो मनलाई छुन्छ भने नेपाली सिनेमा गर्न तयार रहेको...