मनोरन्जन

नाटकमा राजाका कथादेखि ‘विसे नगर्ची’को सम्बन्ध सम्म

नाटकमा राजाका कथादेखि ‘विसे नगर्ची’को सम्बन्ध सम्म

नाट्यकर्मी कृष्ण शाह यात्रीको परिकल्पना एवं निर्देशनमा एकैसाथ तीन ओटा नाटकहरू मञ्चित भएका छन्...