फेसन

भित्री बस्त्र कस्तो लगाउने ?

भित्री बस्त्र कस्तो लगाउने ?

हामी भित्री पहिरन अर्थात इनर वेयरमा त्यती ध्यान दिने गर्दैनौ, जति बाहिरी आवरणमा दिने...