खाना

बिरयानी खाने हो ? यी हुन् काठमाडौंको ८ रोज्जा रेस्टुरेन्ट

बिरयानी खाने हो ? यी हुन् काठमाडौंको ८ रोज्जा रेस्टुरेन्ट

काठमाडौं । नेपाली दाल, भात, तरकारीमा स्वाद भिजेकाहरुलाई खास लाग्न सक्छ, बिरयानी । यो...