लालन-पालन

संगत मात्रै होइन आमाबुबाको गलत व्यवहारले पनि बिग्रन्छन् बच्चा

संगत मात्रै होइन आमाबुबाको गलत व्यवहारले पनि बिग्रन्छन् बच्चा

हरेक आमाबुबाले कल्पन्छन्, आफ्ना बालबच्चाको सुन्दर भविष्यमा । उनीहरु चाहन्छन्, छोराछोरी असल होस् ।...