लालन-पालन

बच्चाका अगाडि आमाबुबाले ख्याल गर्नुपर्ने ७ कुरा

बच्चाका अगाडि आमाबुबाले ख्याल गर्नुपर्ने ७ कुरा

के तपाईं बच्चाको बाबुआमा हुनुहुन्छ । तपाईकै व्यवहारको कारण तपाईको बच्चामा शारिरीक र मानसिक...