सौन्दर्य

थ्रेडिङ गरेपछि नगरौं यी गल्ती

थ्रेडिङ गरेपछि नगरौं यी गल्ती

महिलाको निम्ति अनिवार्य जस्तै हो, थ्रेडिङ । थ्रेडिङ अर्थात शरीरका अनावश्यक रौं उखेल्ने काम...