सौन्दर्य

सुतेका बेला गरिने यी गल्ती, जसले अनुहारको चमक हराउँछ

सुतेका बेला गरिने यी गल्ती, जसले अनुहारको चमक हराउँछ

किन अनुहार चमकहिन बन्छ ? किन छाला रुखो हुन थाल्छ ? धेरैको मनमा यहि...