स्वास्थ्य परामर्श

मृगौला प्रत्यारोपण : कसरी र कुन अवस्थामा गरिन्छ

मृगौला प्रत्यारोपण : कसरी र कुन अवस्थामा गरिन्छ

थाहा भएकै हो, शरीरमा दुई वटा मृगौला हुन्छ । एउटा मृगौलाको अनुपस्थितीमा अर्कोले त्यसको...