स्वास्थ्य परामर्श

यस्तो संकेत देखिए छालाको क्यान्सर हुन सक्छ

यस्तो संकेत देखिए छालाको क्यान्सर हुन सक्छ

भनिन्छ, लामो समय घामको रापमा बस्दा छालाको क्यान्सर हुने संभावना बढ्छ । जुन व्यक्तिको...