खाना

जे आउँछ, मज्जाले पचाउँछ

जे आउँछ, मज्जाले पचाउँछ

दशैंको खानपानले कतिपयको पेट ढुस्स हुने, अपच हुने जस्ता समस्या भएको हुनसक्छ । किनभने...