लालन-पालन

एकल बच्चा : एक्लोपना र असामाजिकताको शिकार बन्ने जोखिम

एकल बच्चा : एक्लोपना र असामाजिकताको शिकार बन्ने जोखिम

७ वर्षीय आर्यन घरमा एक्ला बच्चा हुन् । उनी सुन्न सक्दैनन् । उनको हरेक...