धर्म-संस्कार

झुकेर अभिवादन गर्नुको बैज्ञानिक फाइदा के छ ?

झुकेर अभिवादन गर्नुको बैज्ञानिक फाइदा के छ ?

हामी कसैलाई श्रद्धापूर्वक अभिवादन गर्दा शिर झकाउँछौं । आमाबुवा, गुरु आदिलाई खुट्टामा छोएर ढोक्ने...