धर्म-संस्कार

पाञ्चायन सम्प्रदाय : कहिले सुरु भयो, अरुभन्दा कति छ फरक ?

पाञ्चायन सम्प्रदाय : कहिले सुरु भयो, अरुभन्दा कति छ फरक ?

सम्प्रदाय एक किसिमको शाखा हो । हामीहरु आफूले आफैंलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेर आफ्नो...