सम्बन्ध

पिता : एकमा अनेक

पिता : एकमा अनेक

‘जतिबेला मसँग बुबा हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला मैले उहाँलाई बुझिन जतिबेला मैले बुबालाई बुझें, त्यसबेला मसँग...