यौन स्वास्थ्य

महिलाहरु यौनबाट टाढा भाग्छन् ?

महिलाहरु यौनबाट टाढा भाग्छन् ?

प्रायः महिलाहरु पुरुषहरुलाई स्वार्थी भन्छन् । किनभने पुरुषहरु महिलाहरुलाई केवल यौन सम्पर्कका लागि मात्र...