यौन स्वास्थ्य

जीवनशैलीको कारण यौनरोगः यी अवस्थामा जोगिनुहोस् है

जीवनशैलीको कारण यौनरोगः यी अवस्थामा जोगिनुहोस् है

विज्ञान र प्रविधिले मानिसको जीवनशैली सहज बनाए पनि आफ्नो अस्तव्यस्त जीवनशैली र व्यस्तताले अहिले...