ब्लोअप

श्वेता खड्का : रोजे जस्तो हुन्न जीवन

श्वेता खड्का : रोजे जस्तो हुन्न जीवन

पीडाहरु बटुलेर, रोई रहुँ जस्तो लाग्छ खुसीहरु समेटेर, हाँसी रहुँ जस्तो लाग्छ आँशु-आँशु हुन्न...