प्रदेश १

प्रदेश सरकारको घुम्ती प्रयोगशाला : गाउँमै परीक्षण, एक घण्टामा रिपोर्ट

प्रदेश सरकारको घुम्ती प्रयोगशाला : गाउँमै परीक्षण, एक घण्टामा रिपोर्ट

१६ साउन, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले खेत-खेतमा पुगेर माटो परीक्षणका लागि घुम्ती प्रयोगशाला...