धर्म-संस्कार

दशैंको महिमाः महिषासुर र दुर्गामाताको उत्पति

दशैंको महिमाः महिषासुर र दुर्गामाताको उत्पति

दशैंसँग जोडिएको हिन्दु धार्मिक कथन अनुसार महिषासुर राक्षसको जन्म पुरुष र महिषी (भैंसी)को संयोगबाट...