सम्बन्ध

खटपट जहाँ, प्रेम त्यहाँः पति-पत्नीबीच नोकझोंकको एक अलग मजा

खटपट जहाँ, प्रेम त्यहाँः पति-पत्नीबीच नोकझोंकको एक अलग मजा

‘अक्सर पति-पत्नीबीच बर्षभरमा ३ सय ६५ पटक नै खटपटछ भइरहेको हुन्छ ।’ केही समयअघि...