सम्बन्ध

दम्पतीमा खटपट : हुन सक्छ डिप्रेसन

दम्पतीमा खटपट : हुन सक्छ डिप्रेसन

जुनसुकै सम्बन्ध पनि एउटा विश्वासमा बनाइन्छ, जब शंका वा दुराचार बीचमा आउँछ, यसले सम्बन्धलाई...