अंगालो

स्पर्श र अंगालो पनि औषधि हो

स्पर्श र अंगालो पनि औषधि हो

आफूले माया र स्नेह गरेको मानिसलाई कोरोनाका बेला अंगालो मार्ने, मुसार्ने, चुम्बन गर्ने कामहरू...