अनुराधा

अविस्मरणीय पात्र अनुराधा

अविस्मरणीय पात्र अनुराधा

आज सम्बोधिको क्षणजस्तो आफूभित्रको आस्तित्विक विचरणमा आफ्नै आत्माका आवाजसँग एकाकार भएको अनुभूतिले म आल्हादित...