आदिशक्ति दूर्गा

आदिशक्ति दूर्गाको उपासना

आदिशक्ति दूर्गाको उपासना

वैदिक मान्यताअनुसार यस संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरू एउटै परमात्मा वा ब्रह्मका अंश हुन् । तर...