आमा

मेरी प्यारी ममु [ कविता ]

मेरी प्यारी ममु [ कविता ]

मलाई थाहा छैन ममु, म कहाँबाट शुरु गरुँ तपाईंले गरेको दु:खको ऋण तिर्न म...