आयो नुन

सरकारले भन्यो : आयो नुनमा आयोडिनको मात्रा अधिक छैन

सरकारले भन्यो : आयो नुनमा आयोडिनको मात्रा अधिक छैन

१७ साउन, काठमाडौं । नेपालीले खाने नुनमा आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा आयोडिन पाइएको विषय...