इन्धन व्यवस्थापन

इन्धन व्यवस्थापनमा विकृत प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रमा ‘साइड इफेक्ट’

इन्धन व्यवस्थापनमा विकृत प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रमा ‘साइड इफेक्ट’

इन्धनको व्यवस्थापनमा देखिएको विकृत प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा साइड इफेक्ट देखाएको छ । पेट्रोल र डिजल...