उद्योगको आय

उद्योगको आय घट्यो, उत्पादन क्षमतामा ह्रास

उद्योगको आय घट्यो, उत्पादन क्षमतामा ह्रास

२ साउन, काठमाडौं । नेपालमा उद्योगको आय र उत्पादन क्षमता दुबै ओरालो लागेको अध्ययनले...