उद्योगहरुको अवस्था

उद्योगहरुको अवस्था र क्षमताबारे अध्ययन हुने

उद्योगहरुको अवस्था र क्षमताबारे अध्ययन हुने

१७ फागुन, काठमाडौं । उत्पादनमुलक उद्योगहरूको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विश्लेषणसहितको अध्ययन गर्न उद्योग विभाग...