एन्टिजन टेस्ट

एन्टिजन टेस्ट : कोरोना परीक्षणको अर्को गम्भीर त्रुटि नबनोस्

एन्टिजन टेस्ट : कोरोना परीक्षणको अर्को गम्भीर त्रुटि नबनोस्

नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस (SARS-CoV-2) को संक्रमण समुदायमा फैलिएको घोषणा नगरे पनि केही समुदायमा तीव्र...