एफटीटीएच

५४ जिल्लाका १ लाख ७२ हजार ग्राहकमा पुग्यो टेलिकमको एफटीटीएच सेवा

५४ जिल्लाका १ लाख ७२ हजार ग्राहकमा पुग्यो टेलिकमको एफटीटीएच सेवा

नेपाल टेलिकमको एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) सेवा प्रयोग गर्ने ग्रहकको संख्या एक लाख...