ओखेटोपहार

पूर्व राजपरिवारले सिकार गरेका वन्यजन्तुको ओखेटोपहार कुहिँदै

पूर्व राजपरिवारले सिकार गरेका वन्यजन्तुको ओखेटोपहार कुहिँदै

३ भदौ, काठमाडौं । तत्कालीन राजपरिवारले सिकार गरेका वन्यजन्तुको ओखेटोपहार (जीवजन्तुका हाड, छाला आदि)लाई...