ओपन स्काइज

ओपन स्काइज सन्धीमा सामेल नहुने अमेरिकाको घोषणा

ओपन स्काइज सन्धीमा सामेल नहुने अमेरिकाको घोषणा

१४ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकाले रुसलाई सन् १९९२ मा भएको ओपन स्काइज सन्धीमा अब...