कठोर उपवास

ब्रत एवं उपवासको प्रकार : कसरी मिल्छ तन र मनलाई लाभ ?

ब्रत एवं उपवासको प्रकार : कसरी मिल्छ तन र मनलाई लाभ ?

दिनभर घरमै बस्नुपर्ने । शारीरिक काम गर्नु नपरेको अवस्थामा वा शारीरिक गतिविधि कम भएको...