कर्मचारी समायोजन

कर्मचारी समायोजनको अन्तर्य र तत्कालको कार्यदिशा

कर्मचारी समायोजनको अन्तर्य र तत्कालको कार्यदिशा

नेपालको संघीय शासन प्रणालीका विभिन्न अवयवहरूलाई क्रमशः संस्थागत गर्ने सिलसिलामा हामी अहिले प्रशासन संयन्त्र...