कर

कोरोनापछिको सम्भावित कर : नेपालले गर्नुपर्ने ४ काम

कोरोनापछिको सम्भावित कर : नेपालले गर्नुपर्ने ४ काम

विश्वमा पहिलो सरकार स्थापना भएसँगै करको उत्पत्ति भएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान छ । प्रारम्भमा...