कामेक्षा

कामेक्षामा कमी : खल्लो यौन जीवन

कामेक्षामा कमी : खल्लो यौन जीवन

सामान्यतया मान्छेमा यौन इच्छाबारे नाप लिने कुनै मानक छैन । मान्छे र उमेर अनुसार...