कारोना

कारोना भाइरस वीर्यबाट सर्दैन, तर….

कारोना भाइरस वीर्यबाट सर्दैन, तर….

कोरोना भाइसरबाट जोगिन व्यक्तिगत दुरीलाई महत्वपूर्ण उपायका रुपमा लिइँदै आएको छ । यसका लागि...