कालमोचन घाट क्षेत्र

२ पैसा जग्गामा बनेको घरले कालमोचन घाट क्षेत्रको पुनर्निर्माण प्रभावित

२ पैसा जग्गामा बनेको घरले कालमोचन घाट क्षेत्रको पुनर्निर्माण प्रभावित

१६ कात्तिक, काठमाडौं । थापाथली कालमोचन घाट क्षेत्रमा एउटा सानो घर छ, यो घरका...