केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग

तपा‍ईंको जिल्ला र गाउँ-नगरको जनसंख्या कति ? (विवरणसहित)

तपा‍ईंको जिल्ला र गाउँ-नगरको जनसंख्या कति ? (विवरणसहित)

जनगणना अनुसार सबैभन्दा धेरै जनसंख्या वृद्धिदर भएका जिल्लाहरु भक्तपुर, रुपन्देही,चितनव, बाँके र सुनसरी रहेका...