केली जेनर

जो सौन्दर्य प्रशाधनको बिक्रीबाट अर्बपति बनिन् 

जो सौन्दर्य प्रशाधनको बिक्रीबाट अर्बपति बनिन् 

सौन्दर्य प्रशाधनको बजार कति ठूलो छ ? सरसर्ती कुनै शहर–बजारको एक फन्को लगाउँदा सामान्य...