कोरोना भाइरस

कोभिड-१९ को मापदण्ड परिमार्जन, अब मास्क स्वेच्छिक   

कोभिड-१९ को मापदण्ड परिमार्जन, अब मास्क स्वेच्छिक   

२० जेठऽ काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण दर घटदै गएपछि...