कोरोना

गर्नु गर्याै‍ कोरोना ..

गर्नु गर्याै‍ कोरोना ..

गर्नु गर्याै‍ सुन्तली साहुनी बनेर भने झै कोरोनाले पनि भयानक आतंक बनेर हामीलाई पिरोल्नसम्म...